Son güncellenme :04.06.2014 9:52

Anasayfa > Anasayfa > NÖBET EYLEMİMİZ ENGELLENEMEZ

04.06.2014 Çar, 9:52

Eğitim İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 17.01.2014 tarih ve 728 sayılı kararı gereğince öğretmenlerin nöbet hizmetlerinin ücretlendirilmesi talebiyle Mart ayından başlayarak her ayın ilk haftası nöbet tutulmayarak “Ücret Yoksa Nöbet Yok”, “Angaryaya hayır” eylemleri gerçekleştirilmektedir.

Bu eylemin haklılığı ve meşruluğu çok açıktır. Çünkü öğretmenin derse girme yükümlülüğü yanında 10 dakikalık teneffüste dinlenmesi gerekirken o günkü nöbetçi öğretmen okuldaki nöbet alanına gitmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, öğretmene fazla çalışma yükü ve sorumluluk getirmektedir. Eğer bu fazla çalışma yükünün karşılığı (ücreti) yoksa bu “Angarya”dır. Ve Anayasa’mız angaryayı yasaklamıştır.

Eğitim İş sendikası, yıllardır sürdürülmekte olan bu hukuksuzluğa son vermek için bu eylemi gerçekleştirerek ilgilileri uyarmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı eğer biraz sağduyulu ve adalet duygusu içinde bu meseleye yaklaşırsa sorun çözülecek. Çünkü, bu eylemin özü öğretmen ve idarecilere fazla çalışma yükü getirdiğinden ücretlendirilmesi talep edilmektedir. Bazı ön yargılı kişi ve kuruluşların iddia ettiği gibi “öğretmenin nöbet tutmaması…” şeklinde bir eylem değildir. Bu kasıtlı yaklaşımın amacı bellidir. Eğitim İş’i kamuoyu önünde küçük düşürmektir. Ne var ki, bu haklı talebimiz er geç başarı ile sonuçlanacak ve öğretmen kamuoyu bu angaryadan kurtulacaktır. Diğer sendikaları da bu eylemimize destek olmaya çağırıyoruz. Okullarda diğer tüm sendikaların üyesi ve üye olmayan büyük bir öğretmen çoğunluğu zaten bu eylemi destekliyorlar. Yeter ki, bizim dışımızdaki sendika yönetimleri de tabanlarındaki üyelerinin destekledikleri bu haklı ve meşru eyleme çıkarcı yaklaşmasınlar. Bir an önce bu sendikalarımızın da bu eyleme destek olmalarını bekliyoruz.

Nöbet eylemimiz tüm Türkiye’de destek bularak yoğun katılımlar ile ses getirirken, bazı yerlerde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince öğretmen arkadaşlarımız baskı altına alınmakta, soruşturmalara hatta cezalara uğramaktadırlar. Bunlardan bir yenisine Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.06.2014 tarih ve 2239738 sayı ile okullara gönderdiği bir yazı ile eklenmiştir. Yazıda, Eğitim İş sendikasının sürdürmekte olduğu “Nöbet eylemi” nin yasa dışı olduğu ileri sürülerek, nöbet eylemine katılan öğretmenlerin “… nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılacağı…” ifade edilerek tüm okulların bu şekilde hareket etmeleri istenmekte ve eyleme katılan öğretmenler baskı altına alınmaktadırlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu tutumu, Anayasaya ve İLO sözleşme hükümlerine açıkça aykırıdır ve sendikaların kanunla düzenlenmiş faaliyet alanına müdahale anlamı taşımaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu yaklaşımı ile bir okul müdürünün yasal olmayan işgüzarlığına ortak olmuş ve öğretmenlerin sendikal faaliyetine engel olmaya kalkmıştır. Bu nedenle suç işlemiştir. Bu eylem, yazının ekinde temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp öğretmenin önüne getirilen “yasa” ve “yönetmelikler”e karşı olmadığı gibi  “özürsüz” hiç değildir. Eyleme katılan öğretmenler Eğitim İş MYK’sının yukarıda belirtilen KARARI gereğince eyleme katılmışlardır. Kaldı ki, nöbet tutmayacaklarına dair bir gün önceden verilen dilekçe “özür” yerine geçmiyor mu? Belli ki amaç başka.  Bu eylemimizi bu şekilde zorlama bahaneler ile yasa dışı göstererek öğretmenleri suçlu ilan etmek ne işgüzar  okul müdürünün ne de diğer üst makamların haddine değildir. Müfettişlerce sorgulanan öğretmen arkadaşlarımız rahat olsun ve dik duruşlarını asla bozmasınlar. Yargı önünde bu hukuksuzluğu mahkum edeceğimizden emin olsunlar. Bekliyoruz. Bir öğretmen arkadaşımız mağduriyet yaşarsa Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere karşı kanun ve kural tanımaz bu anti demokratik tutum ve davranışlar ile yargı önünde hesaplaşacağız.

Eğitim İş’in bu haklı eylemi er geç başarıya ulaşacaktır. Yetkilileri demokrasinin gereklerine uymalarını, diğer eğitim/emek örgütlerini sendikamızın bu haklı ve meşru eylemine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. 03.06.2014

Eğitim İş İstanbul 3 Nolu Şube

Özlük-Hukuk Sekreterliği

99 views

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*